Duurzaam regeerakkoord van SDG Nederland

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Samen met duurzame partners is SDG Nederland de campagne Duurzaam Regeerakkoord gestart. Zij pleiten voor een regeerakkoord waarin economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn. Het manifest streeft naar een duurzaam regeerakkoord met de Global Goals als fundament.

De Global Goals als officieel de Sustainable Development Goals zijn 17 universele doelen aangaande duurzame ontwikkeling. Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben deze doelen in 2015 aanvaard en ze worden dus internationaal nagestreefd. In 2030 moeten ze behaald zijn. Hiermee zijn de Global Goals het meest ambitieuze plan voor duurzame ontwikkeling dat ooit gemaakt is. Meer over de Global Goals en duurzaam ondernemen lees je in onze eerdere post.

De Nederlandse regering heeft de Global Goals echter niet vertaald naar nationale doelen. En er is geen concreet plan om de doelen op nationaal niveau te halen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en het daaropvolgende nieuwe regeerakkoord is de campagne Duurzaam Regeerakkoord gestart.

Concreet roept het Duurzaam Regeerakkoord het nieuwe kabinet op tot drie punten:

1) Maak een actieplan om de Global Goals te behalen in Nederland. Dit plan moet zowel huidige als toekomstige generaties beslaan en kijken naar positieve en negatieve impact in Nederland, maar ook internationaal.

2) Zorg dat beleid en middelen het halen van de Global Goals consequent stimuleren. Dit verwijst naar bijvoorbeeld marktwerking en overheidsbeleid, die op z’n manier moeten gaan werken dat ze bijdragen aan het behalen van de Global Goals. Voorbeelden zijn belasting verschuiven van arbeid naar vermogen en vervuiling, duurzaam inkopen en het inzetten van financiële instrumenten.

3) Laat burgers en organisaties meedenken over hoe Nederland de Global Goals kan behalen. Omdat de Global Goals iedereen aangaan, moeten verschillende partijen in de samenleving betrokken worden bij het proces. Denk aan inbreng van jongeren en organisaties, maar ook aan een inclusief en transparant proces waarbij vooraf duidelijk is wat de consequenties van uitkomsten zijn.

Ecoteers steunt het manifest. Jij ook? Naast ondertekenen, kun je als organisatie ook zelf aan de slag met de Global Goals. Bekijk de tips van SDG Nederland.

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?