Content marketing | Hoe zet je het in voor jouw onderneming?

Sinds de komst van sociale media heeft het medialandschap flinke veranderingen ondergaan. Zo zijn de verschillende doelgroepen moeilijker te bereiken en beschikken zij over dezelfde communicatiemiddelen als bedrijven. In de publieke opinie spelen recensies, aanbevelingen en afbeeldingen op sociale media een steeds grotere rol. Hierdoor verliezen reclameboodschappen in snel tempo hun effectiviteit en geloofwaardigheid. Reclame wordt in het social media tijdperk op grote schaal genegeerd of weggedrukt.

Merken proberen dan ook met veel moeite mee te komen op sociale media, maar drukken vaak met een ouderwetse gedachtegang meer reclame de wereld in. Zolang deze content enkel en alleen producten en diensten promoot, wordt er door consumenten weinig gedaan met de berichten. Content is enkel succesvol wanneer consumenten erop reageren door middel van likes, shares, comments en retweets.

Met behulp van deze (re)acties wordt de content verder verspreid. Het is dan ook zo dat in deze engagement de echte waarde schuilt van content en daarmee ook de integriteit en het imago van het bedrijf of merk.

Wat is content marketing?

Wanneer gesproken wordt over het begrip content marketing gaat het over het centraal stellen van de informatiebehoefte van de klant. Producten of diensten die worden aangeboden, staan dus niet langer centraal bij het maken van content. Bij content marketing draait het voornamelijk om content die mensen inspireert, problemen oplost, vragen beantwoordt, ondersteuning biedt, entertaint of waarde toevoegt op een andere manier.

Er zijn veel verschillende definities gecreëerd omtrent het begrip content marketing. Een van de beste definities is geformuleerd door het Amerikaanse Content Marketing Institute. De door hen geformuleerde definitie luidt als volgt: Contentmarketing is een strategische marketingbenadering die gericht is op het creëren en distribueren van waardevolle, relevante en consistente content om een duidelijk gedefinieerd publiek aan te trekken en vast te houden- en uiteindelijk om winstgevende klantactie te stimuleren.

Een eenvoudigere definitie van het begrip content marketing is: Content marketing is het publiceren van content van waarde om de aandacht van doelgroepen vast te houden en klanten aan een merk te binden.

Het is van belang dat bedrijven een goed inzicht hebben in de behoeftes en bezigheden van hun klanten. Deze inzichten moeten vervolgens vertaald worden om zo waardevolle content aan te kunnen bieden. Met content wordt bedoeld: alles wat mensen kunnen lezen, bekijken of naar luisteren. Hierbij gaat het om blog posts, video’s, podcasts, instructievideo’s, nieuwsbrieven, boeken, foto’s, infographics, et cetera.

Wanneer je als bedrijf de voordelen wilt ervaren van content marketing is het belangrijk om te gaan denken als uitgever. De marketingafdeling zal meer de vorm krijgen van een mediaredactie. Het vakgebied marketing is in een snel tempo aan het veranderen.

Content marketing uitbesteden

Het creëren van waardevolle content kan je uitbesteden aan verschillende marketingbureaus. Het is van belang om, bij het uitbesteden van je content, te kiezen voor een marketingbureau dat goed aansluit bij je eigen wensen en visie. Ook is het mogelijk om maar een deel van contentcreatie uit te besteden, bijvoorbeeld enkel de teksten op je website of promotievideo’s. Met het opstellen, of op laten stellen, van een content strategie wordt de basis gelegd voor de content creatie. Deze zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden naar je content marketeer.

Wat doet een content marketeer?

Kort gezegd is een content marketeer iemand die zich bezighoudt met het creëren, verspreiden en vindbaar maken van content. Dit wordt het analyseren van wat de doelgroep wil en leuk vindt. Vervolgens treedt een content marketeer op als verhalenverteller en treedt in contact met de doelgroep door middel van de gemaakte content. Afhankelijk van je bedrijf, visie en de doelgroep neemt de invulling van het beroep content marketeer verschillende vormen aan. Een aantal kerntaken kunnen zijn: geschreven content, video content, social media engagement en versleutelde content. Versleutelde content kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van e-book of handleiding die wordt vrijgegeven in ruil voor e-mailgegevens. Bij al deze vormen van content creatie wordt eerst een behoefte onderzoek van de doelgroep uitgevoerd. Vervolgens wordt de content gemaakt, verspreid en wordt gewerkt aan het verhogen van het bereik en het engagement.

B2B content marketing versus B2C content marketing

B2B marketing en B2C marketing verschillen veel van elkaar, ook op het gebied van content marketing. Het verschil tussen B2B en B2C wordt al duidelijk wanneer doelstellingen worden gesteld.

Bij B2B content marketing staat het verhogen van de naamsbekendheid, genereren van leads en het verhogen van de betrokkenheid centraal. Vaak is de instapprijs bij B2B hoger en de kans op een herhalingsaankoop groter. Hier zit dan ook (meestal) een langere onderhandelingsperiode aan verbonden. Het dragen van een titel marktleider of meest innovatief in de markt kan helpen de onderhandelingen te versoepelen. Het is dan ook van belang dat je content aansluit bij de boodschap. Klanten op de B2B markt hechten de meeste waarde aan het kiezen van het juiste product voor de behoefte. Hier wordt op ingespeeld door content te tonen die kennis en expertise weergeeft.

Op de B2C markt wordt content marketing voornamelijk ingezet voor klantenbinding, het verhogen van engagement en de naamsbekendheid. Waar B2B vaak content inzit voor het tonen van kennis en expertise, wordt bij B2C content gebruikt voor het enthousiasmeren van klanten en prospects. Dit wordt gedaan door de producten te presenteren als ambitieus en vooruitstrevend. B2C klanten worden voornamelijk beïnvloed door hun naasten. Het is dan ook van belang om hierop in te spelen bij het creëren van content.

Voorbeeld content marketing

Een van de meest bekende successen van content marketing is van Heineken. Zij werken al lange tijd met content marketing. Van de commercials walk in fridge (2008) tot Orange Your World (2016) gingen de filmpjes van Heineken viraal. Sinds 2008 is Heineken meerdere YouTube video’s gaan produceren. Op dit moment telt het YouTube kanaal maar liefst 522.000 abonnees. Heineken legt bij de productie van deze video’s de focus op belevenis en niet op het product. Daarom hebben ze ook gekozen voor de slogan Open your world en niet Heineken is het beste bier met de beste smaak.

Nog niet geheel overtuigd van de kracht van content marketing? Ga eens op zoek naar de verschillende succesverhalen en ontdek de vormen van content marketing gemakkelijk online! Heb je hulp nodig bij het creëren van waardevolle content marketing voor jouw bedrijf? Kijk dan eens bij onze copywriting diensten wat we voor jou kunnen betekenen!

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?