Data gedreven beslissingen met Advertising Analytics Software

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Naarmate de online aanwezigheid en prestaties van jouw onderneming toenemen, groeit ook de hoeveelheid data en complexiteit daarvan. Iets wat voordelen en nadelen met zich meebrengt. Data kan ondersteunen bij het beter onderbouwen van bijvoorbeeld advertising beslissingen. Wanneer data niet inzichtelijk is of niet de juiste tools gebruikt worden, leidt de toename van data juist tot complexere of verkeerd onderbouwde beslissingen. We bekijken het nut van advertising analytics software in deze context.

Gebruik van verschillende platformen

Een van de problemen die kan ontstaan bij het toenemen van marketingactiviteiten en de data die dat met zich meebrengt, is dat het niet centraal opgeslagen is. Verschillende platformen met data betekent ook verschillende data formats. Software kan deze advertising data samenbrengen en dat creëert meer inzicht.

De juiste Advertising Analytics Software

Er is niet een type software dat overduidelijk de juiste is voor advertising analytics. Iedere situatie kan om een andere oplossing vragen. Wel zijn er een paar vereisten waaraan advertising analytics software dient te voldoen om maximaal resultaat te behalen. We gaan in op data preparation, rapportage en analyse.

Data preparation mogelijkheden

Het is belangrijk dat alle verschillende typen data in de advertising analytics software verwerkt kunnen worden. Wanneer dit niet het geval is, moet data alsnog gescheiden opgeslagen en geanalyseerd worden. 

Daarnaast moet het mogelijk zijn om alle typen data op te schonen, aan te passen en samen te voegen. Dit is onderdeel van data preparation, een cruciale stap voor het analyseren van de data. Het samenvoegen en opschonen van data zal bijdragen aan de kwaliteit de analyses.

Rapportage en analyseren

Een opgeschoonde en samengevoegde dataset is de basis voor het maken van data gedreven advertising beslissingen. De volgende stap is het inzichtelijk maken van de data. Een dataset van miljoenen datapunten heeft misschien het probleem van gescheiden data opgelost, maar maakt de data nog niet analyseerbaar. De rapportage mogelijkheden van advertising analytics software zijn dan ook cruciaal. Rapportage maakt de data namelijk inzichtelijk en bruikbaar voor analyse.

Bij het maken van de keuze voor de juiste analytics software is het belangrijk om rekening te houden met de complexiteit van de software. De kracht van een advertising specialist ligt namelijk niet in het verwerken, maar in het analyseren van data. Dat creëert inzicht in de data en helpt bij het maken van goed onderbouwde beslissingen.

Bij Ecoteers hebben wij ervaring met instellen en inrichten van advertising analytics software zoals Google Analytics. Heb jij hulp nodig bij het instellen of kiezen van de juiste software? Wij helpen je graag. Neem vrijblijvend contact met ons op. Voor ons volledige aanbod online advertising klik hier.  

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?