Ecoteers onderdeel van het Fenix project!

Ecoteers heeft zich aangesloten bij het Fenix project. Het project is opgezet om jonge talenten te betrekken bij de energietransitie. Tijdens het traject worden trainees betrokken bij verschillende midden- en kleine bedrijven om zo hun talenten verder te ontwikkelen.

De energietransitie 

De energietransitie is de komende jaren één van de belangrijkste aspecten in de zoektocht naar een economie zonder de uitstoot van broeikasgassen. Tijdens het project willen de deelnemende bedrijven de jongere generatie bij deze transitie betrekken.

De trainees doorlopen bij het Fenix project een traject van een half jaar. Tijdens deze periode werken ze bij drie verschillende MKB’s aan een project. Ze zijn hierbij verantwoordelijk voor het eindproduct en de ontwikkeling van nieuwe innovaties. De gehele periode werken ze nauw samen met het management. Zo krijgen ze ook te maken met de verantwoordelijkheden die ze na het traineeship tegen komen.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Het traject begint met een assessment. Op deze manier krijgen de trainees inzage in de vaardigheden en kennis waar ze al hoog op scoren, en de aspecten die ze verder moeten ontwikkelen. De trainees worden bijgestaan door een mentor. Samen zoeken ze zo naar mogelijkheden om hun persoonlijke en professionele vaardigheden verder te ontwikkelen.

Bij ieder bedrijf zijn de trainees nauw betrokken bij de innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten. Zo wordt er nieuwe kennis in de bedrijven geïntroduceerd en profiteren zij van de inbreng die de high-potentials met zich meebrengen.

De samenwerking tussen de MKB’s creëert een cultuur waarin kennis wordt gedeeld tussen de bedrijven. Dankzij deze samenwerking is het mogelijk de energietransitie te versnellen met innovaties en efficiënte oplossingen. Bedrijven bouwen tegelijkertijd een netwerk op, wat nieuwe kansen en mogelijkheden biedt.

Ecoteers kijkt uit naar deze samenwerking!

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?