51 jaar Earth Day: Hoe staan we ervoor?

Een ode aan de Dag van de Aarde

Earth Day: een dag waarbij we als maatschappij even stilstaan bij het klimaat, de biodiversiteit en onze relatie met de aarde. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor initiatieven die bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis. Daarom blikken we hier kort terug op het ontstaan van Earth Day.

De eerste Earth Day is inmiddels al enige tijd geleden. Op 22 april 1970 werd de allereerste Earth Day gevierd in Amerika. Twintig miljoen Amerikanen, destijds een indrukwekkende 10% van de gehele Amerikaanse bevolking, gingen de straat op aandacht te vragen voor milieuzaken. Toentertijd werd de klimaatbeweging voornamelijk aangehangen door ‘hippies’ en studenten. Het beroemde muziekfestival Woodstock vond enkele maanden voor de eerste Dag van de Aarde plaats. Voor veel mensen staan beide dan ook symbool voor de zoektocht naar vrijheid en een betere wereld.

Binnen enkele jaren na de oprichting in Amerika zorgde de movement rond Earth Day voor een aantal belangrijke mijlpalen. Zo werden er binnen drie jaar verdragen getekend die betrekking hadden op schoon water, schone lucht en de bescherming van bedreigde diersoorten. Ook werd de Environmental Protection Agency opgericht.

De klimaatbeweging heeft anno 2021 een heel ander gezicht gekregen. Tegenwoordig zijn het niet alleen meer mensen op blote voeten met bloemen in hun haar die de straat op gaan voor een beter milieu. Inmiddels komen klimaatactivisten uit alle hoeken van de samenleving en zijn ook grote bedrijven volop bezig met duurzaamheid. In 2016 werd Earth Day gekozen als het moment om het Klimaatakkoord van Parijs te ondertekenen, een document waar de handtekeningen van maar liefst 190 wereldleiders onder staan.

Het reduceren van de CO2 uitstoot en beschermen van de biodiversiteit zijn ook vijf decennia later nog grote uitdagingen waar wereldwijd dagelijks aandacht aan wordt besteed. Toch heeft 51 jaar Earth Day gezorgd voor een scala aan oplossingen. Zo wordt er in het onderwijs aandacht besteed aan het klimaat, zijn er campagnes gestart om plastic vervuiling te stoppen, en wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar innovatieve oplossingen. Maar het grootste effect van Earth Day? Het creëren van bewustzijn en betrokkenheid. In 2020 bereikte de boodschap wereldwijd zo’n 9,9 miljard mensen en in 180 landen namen mensen deel aan grote opruimacties.

Wil je zelf je steentje bijdragen aan Earth Day of de succesverhalen bekijken? Bezoek dan de Earth Day website of bekijk meer positief nieuws over duurzame ontwikkelingen op Ecotoday.nl.

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?