Deelname aan het Goal 13 Impact Platform

Afgelopen weken vond de COP26 plaats: een alles bepalende conferentie waar wereldleiders nu dé keuzes moeten gaan maken en tot afspraken moeten komen om ons klimaat te beschermen en ervoor te zorgen dat we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden. Maar hoe vertaalt klimaatproblematiek zich in het bedrijfsleven? Wij deden mee aan een groot onderzoek genaamd ‘Goal 13 Impact’  over hoe bedrijven de overgang naar een koolstofvrije, veerkrachtige en welvarende toekomst aanpakken. Lees hier onze bijdrage en de uitkomst van het onderzoek. 

COP26 UN Climate Change Conference

Van 31 oktober tot 12 november vindt de COP26 plaats. Dit is misschien wel de belangrijkste klimaatconferentie sinds Parijs 2015, toen het klimaatakkoord werd opgesteld. Afgelopen weken kwamen wereldleiders bijeen om plannen te maken omtrent de klimaatproblematiek. De beslissingen die daar worden gemaakt zijn alles bepalend voor de maatregelen die door de overheid worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan in de aankomende jaren. Want wat gaan landen er aan doen om ervoor te zorgen dat we per 2050 klimaatneutraal kunnen leven, zoals staat afgesproken in het klimaatakkoord? Een belangrijke vraag, die niet alleen aan politici zou moeten worden gesteld, maar ook aan bedrijven. Met deze gedachte werd het ‘Goal 13 Impact Platform’ opgericht.

Goal 13 Impact Platform 

Hoe bereidt het bedrijfsleven zich voor op een klimaatneutrale wereld? Om die vraag te beantwoorden werd het Goal 13 Impact Platform gelanceerd. Het platform is ontstaan uit een samenwerking tussen de de Confederation of British Industry, Deloitte, Chapter Zero, The Prince’s Accounting for Sustainability Project, Dell Technologies, Boomi, en the Met Office. Zij stelden een archief op van klimaatacties van meer dan 400 bedrijven die hun klimaatverhaal wilde vertellen in de aanloop naar COP26.

Ook Ecoteers heeft een bijdrage geleverd aan het Goal 13 Impact Platform. We deelden ons klimaatverhaal en gaven antwoord op een aantal belangrijke vragen:

• Wat zijn de drijfveren die bedrijven stimuleren om actie te ondernemen op klimaatgebied?

• Hoe organiseren bedrijven hun klimaatprogramma’s?

• Wat zijn de meest impactvolle klimaatinitiatieven die worden ondernomen?

• Welke belemmeringen verhinderen dat er meer wordt gedaan?

• Welke lessen zijn er geleerd?

Het resultaat

Zo’n 400 andere bedrijven gaven ook antwoord op deze vragen. Daarmee is nu een zorgvuldig rapport opgesteld dat de klimaatinitiatieven van bedrijven samenvat. Ook onze initiatieven worden in het rapport vernoemd. Bovendien geeft het rapport inzage in de belemmeringen die bedrijven momenteel ervaren. Zo zijn er bijvoorbeeld veel interne en externe belemmeringen om duurzamer te worden. In totaal ondervond 96 procent van de geïnterviewden minimaal één interne en één externe belemmering tijdens de verduurzaming van hun bedrijf. Hierbij komen voornamelijk beleid en regelgeving naar voren, maar ook de educatie, de betrokkenheid en het consumentengedrag van klanten spelen een rol in de mate van verduurzaming.

Ook deelden bedrijven de geleerde lessen tijdens hun klimaattransitie. Daarbij kwam het vooral aan op de ‘fundamentele capaciteiten’ van de participerende bedrijven. Zo’n 37 procent ondervond daar verbeterpunten. Het gaat dan vooral om het stellen van duidelijke doelen en het gebruik maken van de juiste resources. Ook meldt 35 procent geleerde lessen in dat er bijvoorbeeld beter gecommuniceerd kan worden naar klanten en consumenten over duurzaamheid.

High impact initiatieven 

Een ander interessante uitkomst van het onderzoek vind je in het hoofdstuk ‘high impact initiatives’, waar verschillende bedrijven aan het woord komen om antwoord te geven op de vraag: “Wat zijn de één tot drie belangrijkste initiatieven die u heeft geïnitieerd die de grootste impact hebben gehad, of zullen hebben, op uw klimaattransitie?”  Er worden hier vele inspirerende verhalen en methodes gedeeld, bijvoorbeeld over hoe bedrijven hun CO2 uitstoot omlaag wisten te brengen (zo’n 17 procent van de ondervraagden) of hoe ze hun hoeveelheid afval verminderden (14 procent). Zo vertellen bedrijven bijvoorbeeld hoe ze hun afval konden omzetten naar nieuwe producten of hoe ze de transitie maakten van een lineair naar een circulair bedrijf. 

Conclusie

Het rapport biedt inzage in hoe er wordt omgegaan met klimaat binnen het bedrijfsleven. Elk participerend bedrijf was bereid om haar klimaatverhaal te vertellen. Het rapport laat dat er bedrijven uit verschillende sectoren en geografische gebieden bezig zijn met hun klimaatimpact. Hiermee geeft dit rapport een interessant inkijkje in hoe bedrijven omgaan met klimaatverandering. We hebben immers allemaal ons eigen steentje bij te dragen. Wij vinden het erg waardevol dat wij ons verhaal mochten delen en mee konden doen aan dit onderzoek. Het hele rapport kun je hier vinden, evenals een samenvatting.

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?