Skip links

De energietransitie: ambitie op korte termijn levert positieve resultaten voor de toekomst

Volgens wetenschappers van de Universiteit van Aarhus in Denemarken is het moment nu aangebroken om snel en massaal te investeren en zo de energietransitie goedkoper te kunnen realiseren. Dit is te lezen in een onderzoek dat onlangs in het blad Nature Communications werd gepubliceerd. De Aarhus universiteit behoort tot de top 100 universiteiten die Denemarken kent en staat bekend om hun prijswinnende onderzoeks- en universitaire studies, zo ook op het gebied van schone energie.

Onderzoeksmethode

In het onderzoek ‘Early decarbonisation of the European energy system pays off’ wordt onderzocht wat financieel de gunstigste manier is om de energietransitie in Europa plaats te laten vinden. Zo wordt er uitgegaan van een cumulatief koolstofbudget van 33 GtCO2 voor de Europese elektriciteit-, verwarming- en transport sectoren tussen 2020 en 2050. 

De wetenschappers maakten gebruik van een supercomputer die werd gevuld met gedetailleerde data over het Europese stroomnet. Dankzij al de ingevoerde gegevens waren de wetenschappers in staat om modellen te maken voor de productie van elektriciteit, verwarming en brandstof. Zo werd onder andere gemeten hoeveel energie men nodig heeft om gedurende het hele jaar alle inwoners te kunnen voorzien van voldoende energie. 

Vraagstelling

De Deense wetenschappers stelden zichzelf de volgende vraag: Wat is de goedkoopste en gemakkelijkste manier om het Akkoord van Parijs na te komen? De doelstelling van dit akkoord is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken. De energietransitie is hier een belangrijk aspect van. De universiteit onderzocht onder andere de resultaten die men kon behalen met de toepassing van nucleaire energie en energie van wind-, zon- en waterkracht.  

Daarnaast onderzochten zij de volgende twee scenario’s: 

  1. Energietransitie massaal opstarten en dit vervolgens gestaag laten verlopen
  2. Langzame opstart en naarmate 2050 nadert, versnellen

Marta Victoria, assistent-hoogleraar Ingenieurskunde en energie expert aan de Universiteit van Aarhus ligt dit verder toe: “We hebben gekeken welke energietransitie we nodig hebben om het doel voor 2050 te bereiken en gingen daarbij uit van het koolstofbudget.” 

Koolstofbudget 

Eén van de belangrijke aspecten van het koolstofbudget heeft is de emissiehandel. De emissiehandel is de handel in emissierechten. Deze geven het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Vragers en aanbieders handelen in emissierechten en zo komt een CO2 prijs tot stand. De toegestane hoeveelheid uitstoot gaat geleidelijk omlaag. In 2020 moet de uitstoot van sectoren die vallen onder de EU ETS (Emmission Trade System) 21% lager zijn dan in 2005. De Europese Commissie heeft voorgesteld dat de uitstoot in 203 met 43% gedaald moet zijn. Met dit marktinstrument wil de EU de uitstoot van broeikasgassen op een kosteneffectieve manier verminderen

Conclusie

Volgens Victoria en haar team laat het model duidelijk zijn dat hoe eerder je start, hoe goedkoper de oplossing uiteindelijk wordt. “Ambitieus zijn op korte termijn”, aldus Marta Victoria. Daarnaast zien zij zonne-energie en wind op land en op zee als de goedkoopste bouwsteen om in 2050 een volledig CO2 vrij energiesysteem te hebben. Zij benadrukken dat er in de komende dertig jaar fors ingezet moet worden op wind- en zonne-energie. 

Voorwaarden voor succes

Om klimaatneutraliteit te bereiken zullen er flink wat meer zonne- en windenergie centrales gebouwd moeten worden. Over enkele jaren zullen deze centrales meer dan 100 gigawatt aan schone energie op moeten leveren om voor de energietransitie goedkoper te maken. Op verschillende plaatsen stuiten wind- en zonnesystemen echter op weerstand van gemeenten en burgers. De implementatie van nieuwe technologieën en technieken zal dan ook een significante bijdrage moeten leveren aan het versnellen van de energietransitie. 

Een korte sprint zorgt voor een voorsprong

Het onderzoek laat zien dat een snelle en krachtige overstap naar nieuwe technologieën op lange termijn zorgt voor geldbesparing van zo’n €350 miljard. Het sneller afbouwen van het beschikbare koolstofbudget kan daarnaast een positieve bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie. Hoewel de energietransitie nog altijd een grote uitdaging blijft, schetst het inzetten op een initiële versnelling een positief beeld voor de toekomst!

Meer weten over hoe AmperaPark bijdraagt aan de energietransitie? Lees hier meer over onze duurzame oplossingen zoals ons groene laadstation en de carport met zonnepanelen.