Skip links

Wat is een zonnecarport?

In de afgelopen jaren hebben zonnepanelen en zonneboilers in een rap tempo aan populariteit gewonnen in Nederland. We kunnen er ook niet langer omheen, fossiele brandstoffen raken op. Waar vroeger onze stroom moest worden gewonnen uit kolen, gas en/of olie, kiest men nu steeds vaker voor duurzame stroom uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie of windenergie.  Niet alleen  omdat fossiele brandstoffen schaars zijn, maar bij de verbranding van deze brandstoffen komt ook CO2 vrij, zo veroorzaken de brandstoffen milieuvervuiling. Een zonneboiler of een zonnecarport wekt duurzame energie op. Daar komt geen tot minder CO-2 uitstoot bij kijken. Om die reden wordt deze stroom ook wel groene energie genoemd. In dit onderdeel van onze kennisbank lees je alles over hoe je groene stroom kan opwekken voor jouw bedrijf middels een solarcarport.

Groene energie

In Nederland wordt steeds meer groene energie opgewekt, maar nog niet genoeg om alle huishoudens en bedrijven daarvan te voorzien. Steeds meer particulieren en bedrijven gaan dus zelf investeren in groene energie.  Niet gek, want per 2050  moet ons land praktisch energie- en CO2-neutraal zijn. Als je een eigen bedrijf  of onderneming hebt, dan tikt de tijd nog sneller, want daar gaan binnenkort al nieuwe regels gelden. Vanaf 1 januari 2023 moet je kantoor minimaal energielabel C hebben en vanaf 2030 is op z’n minst label A zelfs de eis. Reden genoeg dus om snel over te stappen naar groene energie. 

Maar wat is dat nou eigenlijk precies?  Groene energie is elektriciteit die is opgewekt uit duurzame of hernieuwbare energiebronnen, waar bij het opwekken geen tot minder CO2 vrij komt.  In Nederland valt zonne-energie, windenergie, aardwarmte, water en biomassa onder groene stroom. Hoewel over het laatste valt te discussiëren of deze stroom wel echt groen is, volgens Milieu Centraal is dat namelijk niet zo. Vaak wordt hiervoor hout verbrand, of gebruikt men gewassen die speciaal geteeld zijn voor biomassa. Deze bron wordt bestempeld als duurzaam, maar het is een betwiste groene bron. 

De zonnecarport

Zonnepanelen zijn essentieel bij de energietransitie. Particulieren installeren vaak zonnepanelen of een zonneboiler thuis om zo een steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Als ondernemer kun je daarnaast ook kiezen voor een zonnecarport.  Een zonnecarport combineert functionaliteit met duurzaamheid.  De functionaliteit van de carport is de overkapping waaronder men een auto of een ander voertuig kan plaatsen, vaak thuis of bij een kantoorpand, om deze zo te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden. Het bouwwerk bestaat in de gebruikelijke vorm uit een overdekte parkeerplaats die losstaand of aangebouwd kan worden uitgevoerd. Op het dak van de carport kan dus een zonnedak worden aangelegd. De zonnecarport kan dan worden ingezet om een groene parkeerplaats te creëren of een kantoorpand van groene energie te voorzien. 

De voordelen van een zonnecarport

Door van je parkeerplaats een carport te maken met een zonnedak, vang je twee vliegen in één klap. De voordelen van een carport zijn bijvoorbeeld meer bescherming van de voertuigen tegen weersomstandigheden voor extra veiligheid. Daarnaast kun je door het opwekken van zonne-energie jouw bedrijfspand van energie voorzien of elektrische auto’s milieuvriendelijk opladen onder de carport. Bovendien kom je met een zonnecarport in aanmerking voor een aantal subsidies en andere fiscale voordelen. Daarnaast heeft zonne-energie nog twee grote voordelen: het zorgt voor minder tot geen CO2-uitstoot én zonne-energie is onuitputtelijk. Deze manier van stroomopwekking is vrijwel niet belastend voor het milieu. Zo draag je met een zonnedak dus bij aan een beter milieu en profiteer je van groenere energie voor je voertuigen of bedrijfspand.

Wil je meer weten over het plaatsen van een zonnecarport? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.