Skip links

Energieconsultancy

AmperaPark Energy Consultancy maakt voor uw organisatie desgewenst eerst een grondige, complete energiescan. Hierin vindt u een analyse van uw huidig energieverbruik, de hoeveelheid opgewekte en nog haalbare duurzame energie, energieverbruik bedrijfsgebouw(en), aansluitverbruik , verwacht verbruik door het opladen van geparkeerde auto’s en de beoogde totale financiële opbrengst (rendement). 

amperapark energieconsultancy

De totale energiescan bestaat uit de volgende componenten:

  1. Feitelijke informatie over het (verder) terugdringen van het energieverbruik binnen uw bedrijfspand(en);
  2. Het aangeven van concrete maatregelen om uw huidige energieverbruik duurzaam te verminderen;
  3. Het opleveren van een energiescan-rapportage met daarin zowel de energie-analyse als de concrete beheersmaatregelen en het energiebesparing-potentieel binnen uw bedrijfspand(en);
  4. Bovendien ontvangt u een kostenindicatie voor het nemen van concrete energiebesparingsmaatregelen met terugverdientijden van respectievelijk 3 jaar en 7 jaar. Zo kunt u de gewenste investeringen in energiebesparing afzetten tegen de financiële opbrengsten op termijn;
  5. U ontvangt dus een totaal energie (besparings-)overzicht van zowel uw bedrijsgebouw(en) als uw parkeerfaciliteiten, inclusief de opbrengsten via de installatie van de Ampera-laadstations;
  6. Onderdeel van de energiescan is ook een advies over koop of lease van de Ampera-laadstations, specifiek toegesneden op uw businesscase.
  7. Tenslotte: de Ampera- adviseurs maken een dergelijke energie (besparings)-scan op basis van een uurtarief. Tevoren geven wij u exact aan hoeveel uren met het maken van uw energiescan gemoeid zijn.

 

Informatie ontvangen

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in een afspraak? Neem dan svp contact op  via bijgevoegd formulier. Wij proberen dan altijd binnen een werkdag contact met u op te nemen.